This proposal was submitted at
#mQ5Ke

Sjukvårdspolitik

Framfarten av AI i vården måste prioriteras

Ingen har väl missat årets stora snackis: artificiell intelligens (AI). Chat GPT är ett av de första stora AI-verktygen som tagit världen med storm och gjort AI tillgängligt för gemene man.

Utvecklingen av digitala verktyg inom offentlig sektor och vården har puttrat på och bemöts av de som behöver arbeta med systemen med varierad entusiasm. Den digitala utvecklingen har ansetts vara av sådan vikt för Läkarförbundet att man instiftade digitaliseringsrådet för att kunna bistå förbundsstyrelsen med politikutveckling och göra läkarförbundet till en mer framstående aktör i frågor som rör vårdens digitalisering, dess arbetssätt och e-hälsofrågor.

Sannolikt kommer framfarten av AI-baserade verktyg inom vården att gå med en helt annan hastighet än vad vi sett av digitaliseringen hittills. Nyligen publicerades en artikel i Journal of Medical Internet Research en artikel där forskarna uppskattade att Chat GPT var lika bra på att fastställa en diagnos som en junior läkare (1).

Ger vi oss inte in i frågan nu riskerar vi att bli utmanövrerade och stå utan möjlighet att påverka utvecklingen. Läkarförbundet behöver föra professionens talan och ta diskussionerna såväl med lagstiftare som utvecklare av verktygen i högre utsträckning än vad som sker i dag för att säkerställa att AI-baserade verktyg integreras på ett ansvarsfullt, etiskt och ändamålsenligt sätt.

Vi kan inte vänta och se på, vi måste agera nu.

 

1. Rao et al, Assessing the Utility of ChatGPT Throughout the Entire Clinical Workflow: Development and Usability Study Journal of Medical Internet Research - Assessing the Utility of ChatGPT Throughout the Entire Clinical Workflow: Development and Usability Study

Fullmäktige föreslås besluta

  • att uppdra åt Läkarförbundet att göra frågan om AI och dess utveckling i vården till en prioriterad fråga.

with support of:

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)