This proposal was submitted at
#fuY69

Läkares ställning och villkor

Läkare som ledare

Ska läkare verkligen leda? Självklart tycker du! Varför är det självklart? För vem?

När man läser dagspress och ser på olika underlag från myndigheter och förvaltningar är läkare

varken självklara deltagare eller ledare inom hälso- och sjukvård. Det förekommer ofta beskrivningar av andra professioners kompetensområden inom olika verksamheter, där läkare inte längre nämns.

När det gäller kommunal vård där läkare ännu inte kan anställas, finns det en medicinskt ansvarig

sjuksköterska/sjukgymnast.

När kommuner och regioner allt mer ska samverka, är det inte självklart att läkaren har en roll när dokument formuleras som sedan styr verksamheten.

EU-projektet ¨Magnet4 Europé¨ bygger på begränsad forskning där det tas upp varför sjuksköterskor

ska vara med i ledning samt vara chefer för att få bättre resultat för patienterna. Inte någonstans

syns läkarens värde, trots att denne påverkar utfallet av behandling och omvårdnad.

Det finns forskning som visar fördelarna med att ha läkare som ledare.

Det sker helt enkelt en form av tyst task-shift där man redan i politiska beslutsunderlag tar bort

läkarens roll.

 

<ul> </ul>

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Stockholms Läkarförening yrkar att Läkarförbundet tydligare kommunicerar vad läkarrollen innebär, vad medicinsk kompetens/specialistkompetens innebär och varför den är nödvändig. att Läkarförbundet bemöter uttalanden då andra professioner gör anspråk på de områden som är traditionella läkaruppgifter. Att Läkarförbundet undersöker, sammanställer och kommunicerar varför läkare bör leda inom hälso- och sjukvård.

with support of:

Stockholms läkarförening