This proposal was submitted at
#5prhL

Övrigt

Boka boende bättre

Som SLF-medlemmar har vi förmånen att kunna hyra fritidsboende. Bokning och betalning av sådana vistelser öppnar vid bestämd tid, för närvarande vissa vardagar kl 10. För yrkesverksamma läkare är detta en olycklig tid då inte alla kan sitta och bevaka detta under dagtid. Vi har hört från medlemmar som samma dag efter arbetstid finner attraktiva veckor fullbokade – systemet missgynnar yrkesverksamma läkare. För attraktiva veckor är kanske lottning att föredra framför sekundprecision i bokning.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att SLF ser över boknings- och betalningsrutiner med målsättning att fördela fritidsboendena mer rättvist.

  • att man vid obokade veckor kan se över möjlighet till bokning av kortare vistelser.

with support of:

Västra Götalands läkarförening