This proposal was submitted at
#kxlts

Sjukvårdspolitik

Kostnadsfritt vaccinationsprogram för äldre räddar liv, främjar hälsa och är samhällsekonomiskt lönsamt

Antalet individer över 60 år ökar snabbt globalt och är sedan 2020 fler än antalet barn under 5 ås ålder. Att denna stora grupp äldre håller sig friska och aktiva är ett vitalt samhällsintresse.

 

Både WHO och en rad expertgrupper och hälsoorganisationer i bl.a. USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Japan, Singapore och Sydkorea med flera har lyft fram vaccinationsprogram för äldre som en avgörande faktor för att ge gruppen äldre en längre men främst friskare yrkeskarriär och familjeliv. I en aktuell artikel i Läkartidningen (Läkartidningen. 2023; 120:23 085) menar en grupp smittskyddsläkare att ett nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle förebygga infektioner och vårdbehov och underlätta för regionerna att erbjuda en jämlik vård. För att kunna följa upp och erbjuda ett jämlikt skydd för äldre i befolkningen behövs ett nationellt vaccinationsregister som omfattar alla givna vaccindoser oavsett vårdgivare.

 

Det råder en bred internationell konsensus kring vilka vacciner som bör ingå i ett äldreprogram. Man är också enig om att ett vaccinationsprogram för äldre bör vara lättillgängligt och kostnadsfritt för att nå de grupper som har de största behoven. Ett exempel på vad som bör ingå i ett program är ett dokument från USA:s Advisory Committee on Immunization Practices (www.cdc.gov/vaccines/acip) med stöd från amerikanska läkarförbundet American College of Physicians som speglar internationell konsensus.

 

Det handlar framför allt om förstärkning, en ”boostring” av det skydd man tidigare fått genom barnvaccinationsprogrammet med tillägg av några specifika vacciner för just äldre.

Boosterdoser från barnvaccinationsprogrammet där äldre kan ha tappat immunitet omfattar Hepatit B-vaccin till ovaccinerade som inte haft sjukdomen, mässling, påssjuka, rubella, tetanus, difteri, kikhosta, Hemophilus influenzae typ b och polio.

 

De viktigaste kompletterande vaccinerna, där både morbiditet och mortalitetssiffrorna är höga, är vacciner mot influensa, pneumokocker, herpes zoster och covid-19.

 

Seniora Läkare menar att Läkarförbundet bör agera i frågan när man har tillgång till omfattande hälsodata och analyser från medicinska expertgrupper som tydligt pekar på vad som behöver göras.

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Läkarförbundet verkar för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

  • att Läkarförbundet verkar för ett nationellt vaccinationsregister som omfattar alla givna vaccindoser oavsett vårdgivare.

  • att Läkarförbundet verkar för en kartläggning av vilka vacciner som bör ingå i ett program för äldre.

with support of:

Seniora Läkare, Stockholms läkarförening