This proposal was submitted at
#wdygc

Övrigt

Publicera alla nominerade till FS innan valberedningens förslag

För att delföreningar inom Sveriges läkarförbund i god tid ska kunna begrunda och vid behov prata med nominerade kandidater inför valen vid fullmäktige, ser vi att det skulle underlätta om namnen på samtliga kandidater som nominerats publiceras vid nomineringsstopp. Vi respekterar självklart valberedningens viktiga arbete men hoppas att det i många val ska finnas flera goda kandidater.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att SLF senast en vecka efter nomineringsstopp publicerar samtliga nominerade kandidater som accepterat nomineringen, och vilken eller vilka poster dessa kandidater är nominerade till.

with support of:

Västra Götalands läkarförening