This proposal was submitted at
#Il7eX

Sjukvårdspolitik

Ska vem som helst få äga svensk sjukvård?

För ett år sedan skrev initiativtagaren till denna motion två debattartiklar som uppmärksammades av
Läkaresällskapet.(1, 2, 3) I artiklarna påpekades ett par problem med privata vårdkoncerners inflytande
över svensk sjukvård. Framförallt att de i skarpt läge sätter aktieägarnas intressen före patienternas
intressen, något som ofta framgår i deras egna bolagsordningar.

Privat sjukvård är i sig förstås inte av ondo. Det finns många välfungerande vårdcentraler och
specialistkliniker som drivs och ägs av engagerad vårdpersonal. Även dessa drivs ofta i formen av
aktiebolag eftersom det är en bra företagsform. Den springande punkten är därför ägarnas intentioner
med företaget. Ägarna kan exempelvis vara engagerade läkare som brinner för sina patienter eller gör
allt de kan för att personalen ska trivas. Ett aktiebolag måste inte gå med vinst om andra värden
prioriteras av ägarna och dessa typer av vårdgivare bör Läkarförbundet självklart fortsätta att verka
för.

Ägarna kan också vara en vårdkoncern som driver akutsjukhus i Stockholm och förra året närapå
såldes till ett stort amerikanskt finanskonglomerat med ägare i bland annat Förenade Arabemiraten.
Det hade då varit mycket svårt att garantera att deras ändamål och värdegrund varit förenliga med
svenska patienters och svensk vårdpersonals intressen. Även den kinesiska staten äger delar av svensk
sjukvård genom att techbolaget Tencent (där den kinesiska staten är delägare) äger andelar i ett
svenskt nätläkarbolag. Det betyder alltså att delar av svensk kritisk infrastruktur ägs av utländska
företag som även utan vinstintresset borde ses som ett problem i vår oroliga omvärld. Detta är något
som Läkarförbundet borde slå vakt om.

Enligt styrdokument Politiskt program 2025 ska Läkarförbundet verka för att fler sjukhus ska
privatiseras (“Fler sjukhus, vårdcentraler och andra vårdenheter än idag ska kunna drivas av andra
vårdgivare än regioner”). Med tanke på att nya privata sjukhus endast kan drivas av kapitalstarka
ägare betyder det att Läkarförbundet indirekt verkar för att öka vårdkoncernernas makt över
infrastrukturen i Sverige. Motionärerna tror inte att det är vad Läkarförbundet vill.

1. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/08/i-vems-intresse-driver-capio-sjukvard-i-sverige/
2. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/08/slutreplik-magnus-rojvall-har-tyvarr-fel-om-capio/
3. https://www.sls.se/kuf/nyheter2/2022/debattpriset-rost-2022/

Fullmäktige föreslås besluta

  • att formuleringen i styrdokument Politiskt program 2025 ändras till “Fler vårdcentraler och andra vårdenheter än idag ska kunna drivas av andra vårdgivare än regioner.”

  • att Läkarförbundet verkar för att sjukhus i första hand ska drivas i offentlig regi.

  • att Läkarförbundet verkar för att ägare från länder som inte är demokratier (såsom definierade av Utrikesdepartementet) inte ska tillåtas äga svensk sjukvård.

with support of:

Kristin Arthur Rhedin, Stockholms läkarförening, Akil Awad, Stockholms läkarförening, Laura Björnström, Stockholms läkarförening, Kuba Rose, Stockholms läkarförening