This proposal was submitted at
#3HAPk

Övrigt

Rabatterad medlemsavgift föräldralediga

Förra året motionerades det om att man som föräldraledig skulle ha möjlighet att få rabatterat medlemskap, detta var en motion som besvarades av förbundsstyrelsen då det redan fanns en form av reduktion. Informationen kring denna är dock knapphändig och man måste själv ta kontakt med medlemsrådgivningen för att kunna ansöka om det men också för att få information om hur reduktionen fungerar.

Den information SYLF tagit fram är att: Fullt uttag av föräldrapenning ger 33 945 kronor per månad före skatt. För att vara berättigad rabatterad medlemsavgift ska man tjäna mindre än fem pbb (dvs i år 21 875 kronor per månad före skatt), inklusive eventuella bisysselsättningar. För att inte överstiga denna nivå kan man inte ta ut över 4,5 dagar i föräldrapenning per vecka. Enligt avtal krävs för föräldrapenningstillägg att man tar ut föräldrapenning på motsvarande heltid. Erhåller man detta kan man således ej ta del av den reducerade medlemsavgiften till förbundet.

Reduktionen som finns tillgänglig att ansöka är alltså inte möjlig att ansöka för majoriteten av våra medlemmar som blir föräldralediga. Eftersom föräldraledighet ofta påverkar våra medlemmar hårt ekonomiskt finns det stor risk att man som följd lämnar förbundet under denna period. Risken är då också stor att man inte åter blir medlem när man kommer tillbaka till yrkeslivet.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att läkarförbundet får i uppgift att se över sin rabattering vid föräldraledighet så man även med fullständigt uttag av föräldrapenning erhåller en reduktion av medlemsavgiften.

  • att läkarförbundet får i uppgift att marknadsföra och göra informationen kring reducerad medlemsavgift vid föräldraledighet mer lättillgänglig.

with support of:

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)