This proposal was submitted at
#n1nsu

Forskning och utbildning

Amningspaus under examinationer

Under våren har KLF bistått en av våra medlemmar med att driva ett ärende mot AT-kansliet på KI angående att de initialt nekat henne möjligheten till amningspaus under AT-tentan. I och med detta och att AT-tentan krävs för att kunna erhålla legitimation kunde hennes möjlighet till legitimation fördröjas avsevärt. Läkarförbundet bistod i arbetet med att säkerställa denna möjlighet genom ett brev till KIs rektor.

 

Utdrag ur detta brev:

[...] Arbetsmiljöverket hänvisar till föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5). Individuella riskbedömningar ska enligt föreskrifterna göras för varje gravid eller ammande arbetstagare. Det finns enligt vår uppfattning risker med att hindra amning under tentamina som pågår längre tid än de sedvanliga amningsintervallen på 3-4 timmar, men som ibland kan vara kortare. Spänningar och smärtor i brösten uppstår och i värsta fall kan det finnas risk för mjölkstockning. [...]

Riskbedömningen ska göras i samråd med arbetstagaren, men arbetsgivaren fattar beslut om åtgärder utifrån riskbedömningen. I detta fall kan det vara svårhanterligt att göra individuella riskbedömningar för alla ammande mödrar, utan istället bör en handlingsplan upprättas för att förebygga riskerna och helt enkelt tillåta pauser för amning under AT-tentan.

Arbetsmiljöverket framhåller att det skulle kunna vara kränkande särbehandling att hindra kvinnor från att amma och att det skulle kunna vara något att utreda för DO. Mammor som inte tillåts att amma kanske avstår från att tentera och karriären fördröjs dvs. en indirekt diskriminering baserad på kön.

 

 

Utifrån våra efterforskningar verkar det enbart som att Stockholms universitet på universitetsnivå har en uttalad policy som säkerställer möjlighet till amningspauser under examinationer.

 

KLF, SYLF och SLF-student yrkar därför på att:

Fullmäktige föreslås besluta

  • läkarförbundet verkar för att säkerställa möjligheten till amningspaus vid examinationer under grundutbildningen samt under de examinationer som krävs för legitimation och specialistbevis

with support of:

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, Sveriges läkarförbund Student