This proposal was submitted at
#pm6f9

Övrigt

Sänkt förbundsavgift för juniora läkare

Unga läkares tuffa situation såväl på arbetsmarknaden som vid klinisk tjänstgöring är tyvärr välbekant inom läkarkåren och Läkarförbundet. Enligt förbundets egen undersökning från Medlem 2030-projektet visar att man har sämst anslutningsgrad bland nyexaminerade. När man frågar underläkare varför de inte är med i facket uppger många att de tycker det är för dyrt. Bland juniora läkare är det även en högre andel som väljer att avsluta sitt medlemskap och den vanligaste orsaken till uppsägning av medlemskapet som anges är ekonomiska skäl.

Idag går den största delen av den totala avgiften till Läkarförbundets centrala organisation och följande reduktion finns i nuläget inlagd på den förbundsgemensamma delen av avgiften efter examen: Första fyra månaderna 100%, följt av 50% under två års tid och till sist 25 % under ytterligare ett år. SYLF ser positivt på den reduktion som finns i dagsläget. Men trots denna så är det fortfarande dyrt att vara medlem i förbundet. Efter reduktionen på halva förbundsavgiften, landar fakturan för en junior läkare på 190-296 kronor per månad beroende på vart i landet man är verksam. Om man istället skulle reducera samma avgift helt, landar kostnaden mellan 56-162 kronor per månad.

Vi behöver sänka de ekonomiska trösklarna för att fler läkare ska gå med i Läkarförbundet. SYLF har valt att inte höja den centrala avgiften för våra medlemmar för att minska den ekonomiska bördan. Ett rabattsystem motsvarande SYLF:s förslag nedan skulle innebära ett inkomstbortfall på 10,4 miljoner kronor årligen för förbundet. Att jämföra med nuvarande rabattupplägg som innebär ett inkomstbortfall på 5,5 miljoner kronor (1). En kostnad vi bedömer att förbundet har råd med i förhållande till den totala omsättningen. En långsam upptrappning av förbundsavgiften som bättre följer den individuella löneutvecklingen gör det sannolikt mer attraktivt att vara medlem.

Vi tror att vårt förslag kommer generera en högre anslutningsgrad och därmed på sikt fler medlemmar som betalar full förbundsavgift vilket är bra för hela förbundet och samtliga yrkes- och lokalföreningar. Fler medlemmar ger också. Läkarförbundet bättre förutsättningar i kollektivavtalsförhandlingarna.

 

1. Uträkningen baseras på SYLF:s medlemssiffror om 13 000 medlemmar och en genomsnittlig tid som medlem på 12 år. 

Fullmäktige föreslås besluta

  • att nuvarande rabattsystem ersätts av: 100% rabatt på förbundsavgiften första året efter examen, följt av 75 % rabatt under andra året efter examen, följt av 50% rabatt under tredje och fjärde årets efter examen, följt av 25% rabatt under det femte året efter examen.

with support of:

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), Sveriges läkarförbund Student