This proposal was submitted at
#hbe9Y

Forskning och utbildning

Förläng läkarstudenters studiemedel!

Det finns en stor ekonomisk stress bland läkarstudenter. Allra tuffast är det för de studenter som nekas mer studiemedel då de redan utnyttjat sina 240 veckors studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN), motsvarande 6 års heltidsstudier. Det finns i dag inte utrymme för läkarstudenter att studera annat på universitetet innan sina läkarstudier. Det rentav straffar sig att ha läst högre studier inom ledarskap, ekonomi, statistik eller annat som kan bidra till ett tvärvetenskapligt förhållningssätt hos framtidens läkare. 

 

Den ekonomiska stressen inverkar på studenternas förmåga att tillgodose sig utbildningsinnehåll. Många finansierar fortsatta studier via anställning eller näringsverksamhet. Att arbeta i den utsträckning som krävs för sin försörjning är dock inte bara dåligt för inlärning, utan ger även en ohållbar psykisk situation samt förlängd tid till yrkesverksamhet på grund av studieuppehåll. 

 

2016 var det ca 6.2 % av läkarstudenter som tog CSN som nådde maxtaket om 240 veckor. Denna siffra kan förväntas vara mycket högre idag i takt med fler studieplatser per utbildning och den nya läkarutbildningen. Extra veckor med studiemedel för synnerliga skäl är extremt svårt att få och därför finns det framförallt för läkarstudenter ett stort behov av förändring. Det bör finnas möjlighet att efter individuell bedömning beviljas förlängt studiemedel. 

 

Som fackförbund är det av stor vikt att vi står upp för våra medlemmar och på så vis säkerställer en god kompetensförsörjning hos framtidens läkare. 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Läkarförbundet ska verka för att CSN möjliggör det för läkarstudenter att beviljas förlängt studiemedel via dispensbedömningar.

  • Att Läkarförbundet ska verka för att CSN möjliggör det för läkarstudenter att erhålla studiemedel i fler än nuvarande 240 veckor.

with support of:

Sveriges läkarförbund Student