This proposal was submitted at
#XdJR2

Övrigt

Salesforce

Vi är läkarnas professions- och fackförbund. Vi arbetar med fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor, samt professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdpolitik, företagande och ledarskap. Vi gör gällande att en som medlem i Läkarförbundet kan få bättre villkor och förutsättningar genom hela yrkeslivet och kan få personlig rådgivning i frågor som exempelvis löne- och anställningsvillkor, anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik.

De löften som utlovas till medlemmar förväntas i många fall hållas av Läkarförbundets lokalföreningar. Kontakt sker oftast via mail eller telefon, och de som vänder sig till oss är i behov av hjälp - ofta snabb sådan. För att kunna hålla dessa löften, och för att se till att våra medlemmar uppfattar förbundet som professionellt och ändamålsenligt, krävs att de som arbetar på de olika lokalföreningarna har tillgång till de uppgifter som krävs för uppgiften. Så är inte fallet nu.

Fullmäktige föreslås besluta

  • lokalföreningars kanslipersonal omgående får tillgång till relevanta uppgifter i medlemsregister via Salesforce

  • lokalföreningars ombudsmän får relevant behörighet/tillgång till Salesforce för att adekvat hjälpa medlemmar med personärenden

  • vid eventuellt avslag på att-sats 1 eller 2, det inrättas en tjänst till dit lokalföreningars representanter kan vända sig för svar kring medlemskap och status avseende pågående ärende, med en maximal svarstid på 2 minuter – det vill säga den tid som skulle tas i anspråk av lokalföreningen att själva utföra uppgiften

with support of:

Malmö Läkareförening