This proposal was submitted at
#cv8px

Läkares ställning och villkor

Om rätten att förena sig och rätt till facklig tid för alla, oavsett anställningsform

Grunden för fackliga organisationer är föreningsrätten. Alla anställda i Sverige har rätt att tillhöra en facklig organisation och föreningsrätten får inte kränkas. Arbetsgivare får inte missgynna en anställd som utnyttjar sin föreningsfrihet. Rätt till facklig tid, d.v.s. rätt till betald arbetstid för förtroendevalda för att kunna fullfölja sitt fackliga uppdrag, regleras i Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. 

Inom den offentliga sektorn är föreningsrätten och förtroendemannalagen välkända bland läkare och läkarförbundets lokalföreningar har bra kunskap om sin egen ställning och villkoren för fackligt arbete i regionen.

Idag drivs betydande andel av vårdcentraler i privatregi, många läkare är anställda på privatdrivna vårdenheter. Tyvärr är anslutningsgraden lägre bland de läkare som arbetar hos privata vårdgivare. Det beror delvis på att de som arbetar i den privata sektorn ofta inte (inte ofta) har kunskap om vilka arbetsrättsliga villkor som gäller på deras arbetsplatser samt vilket regelverk reglerar fackligt arbete i privatsektorn.  

Svenska Distriktsläkarföreningen yrkar att:

Fullmäktige föreslås besluta

  • - att Läkarförbundet verkar för en ökad kunskap om kollektivavtalen i privata sektorn bland medlemmar anställda hos privata arbetsgivare

  • - att Läkarförbundet verkar för att utreda hur privatanställda läkare kan förena sig lokalfackligt på arbetsplatserna

  • - att Läkarförbundet verkar för att öka medvetenheten hos privatanställda läkare samt lokalföreningarna om hur villkoren för att bedriva fackligt arbete lokalt som anställda hos privata vårdföretag ser ut

with support of:

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)