This proposal was submitted at
#9V1BE

Läkares ställning och villkor

Verksamhetschefer ska vara läkare

Allt fler verksamhetschefer har idag en medellång vårdutbildning i olika professioner.

Det saknas kunskap om varför man bör ha en medicinskt kompetent person som verksamhetschef för att kunna ha ett samlat medicinskt ledningsansvar.

Det är möjligt att delegera medicinska ledningsuppgifter där den som utför dem agerar på sitt legitimationsansvar.

Om man jämför med arbetsmiljöområdet så är det tydliggjort att en verksamhetschef alltid är ansvarig, trots att denne har delegerat arbetsmiljöuppgifter till annan person.

Det borde vara lika tydligt att ansvaret ligger kvar hos en verksamhetschef, trots att uppgiften medicinskt ledningsansvarig måste delegeras om denne saknar den medicinska kompetensen.

Genom att tydliggöra dessa förhållanden förtydligas varför verksamhetschefs roll bör innehas av läkare.

 

<ul> </ul>

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Stockholms Läkarförening yrkar att Läkarförbundet verkar för att förtydliga vilket medicinskt ansvar det innebär att vara verksamhetschef inom hälso- och sjukvård och därmed varför positionen bör innehas av läkare. att Läkarförbundet verkar för att förtydliga det begränsade ansvaret som vilar på den som är medicinskt ledningsansvarig utan chefsmandat. att Läkarförbundet driver de ärenden där medicinsk ledningsansvarig hålls skyldig där  verksamhetschef har ansvaret. att Läkarförbundet efterlyser en föreskrift som reglerar verksamhetschefs ansvar.

with support of:

Stockholms läkarförening