This proposal was submitted at
#bfuKh

Övrigt

Salesforce - Läkarförbundets medlemsregister

Utan förvarning begränsades behörigheten för Salesforce 2022/2023, vad vi erfar i hela landet. Detta både för ombudsmän och kanslipersonal som tidigare haft behörighet.

I och med den försämrade tillgången till Salesforce kan vår kanslipersonal inte längre se om den som ringer är medlem i Läkarförbundet eller vilken yrkesförening eller lokalförening vederbörande tillhör. Detta har medfört ett mycket tungrott system där kanslipersonalen måste ringa medlemsrådgivningen för att få klarhet i eventuellt medlemskap.

Vi har påtalat problemen för vår förbundsdirektör vid flera tillfällen men inte fått något gehör, svaret har varit att tillgången till Salesforce har begränsats på grund av GDPR.

Våra ombudsmän och administratörer kan inte längre på ett följsamt och lättillgängligt sätt ge den service som våra medlemmar förtjänar. Läkarförbundet har ett långtgående arbetsmiljöansvar för sina anställda. Att inte ha ett fungerande medlemsregister blir därmed ett omfattande arbetsmiljöproblem.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Läkarförbundet öppnar full behörighet i Salesforce för samtliga anställda i Läkarförbundets lokalföreningar samt yrkesföreningar

  • att Läkarförbundet omgående ger AJ (arbetsliv och Juridik) i uppdrag att arbeta fram en juridiskt hållbar lösning i förhållande till GDPR så att anställda i lokalföreningar och yrkesföreningar kan få utökad behörighet igen

  • att Läkarförbundet, om behörighet i Salesforce inte kan lösas, låter samtliga ingående samtal till lokalföreningar/yrkesföreningar gå igenom medlemsrådgivningen och efter kontroll av medlemskap samt eventuell karens vidarekoppla samtalet till respektive lokalförening/yrkesförening

with support of:

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF), Nordvästra Skånes läkareförening