This proposal was submitted at
#PZKJ0

Läkares ställning och villkor

Motion gällande befrielse från arbete under obekväm arbetstid för gravida läkare oavsett region

I vissa regioner tvingas gravida läkare arbeta under obekväm arbetstid, i såväl jour och beredskap som skiftarbete. I andra regioner låter man den gravida själv bedöma sin förmåga till sådant arbete. Det finns regioner där man kommit fram till lokala avtal, men i största delen av landet har detta inte varit en framkomlig väg trots flera års förhandlande.

 

Det blir således en orättvisa där lokala regionavtal och chefer kan göra olika bedömningar avseende den gravidas förmåga att arbeta under kvällar, helger och nätter.

 

Kalmar läns, Jönköpings läns, Kronobergs läns, Hallands och Blekinges läkarföreningar yrkar:

 

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Sveriges läkarförbund verkar för att gravida läkare oavsett region ska på egen begäran få befrielse från att arbeta obekväm arbetstid, oavsett om detta kallas skiftarbete eller jour och beredskap, när som helst under graviditeten.

with support of:

Hallands läkarförening, Kalmar läns läkarförening, Jönköpings läns läkarförening, Kronobergs läkarförening, Blekinge läkarförening