This proposal was submitted at
#hQMf5

Övrigt

Ett genomtänkt val av valberedning

Personvalen till Förbundsstyrelsen är på nästan varje Fullmäktige väl förberedda och förankrade

genom en noggrann process av valberedningen. Valberedningens arbete är ytterst viktigt för att få till

en välfungerande styrelse där både kompetens, geografi och specialitet beaktas.

En förutsättning för att valberedningen ska kunna åstadkomma detta viktiga arbete är att

valberedningen är väl sammansatt avseende kompetens, geografi och specialitet.

Processen för val av valberedningen är inte optimal. Det utbryter ofta kaos, namn kastas

fram och det blir näst intill slumpmässigt vilka som väljs. Valet till valberedning är viktigt och borde

därför kräva mer eftertanke än namn framropade mot slutet av ett fullmäktige. Nomineringarna

bör komma delegaterna till känna före fullmäktige, tillsammans med underlag, så att

väl genomtänkta beslut kan fattas för kommande års valberedning.

 

<ul> </ul>

 

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Stockholms Läkarförening yrkar att Läkarförbundet inför nomineringsstopp för förslag till valberedningsledamöter 14 dagar före fullmäktige. att nomineringarna innehåller uppdaterade fackliga CV.

with support of:

Stockholms läkarförening