This proposal was submitted at
#x4wYJ

Övrigt

Tillgång och ändringar i medlemsregistret

Läkare byter ofta arbetsplats, framför allt i början av karriären. Det första man då tänker på är kanske inte att byta lokalförening utan man kvarstår i den förening man med rätta tidigare tillhört. 

För den enskilde medlemmen är vår organisation mindre intressant, personen upplever sig vara medlem i Läkarförbundet men känner inget behov av att veta om medlemskapet gäller Stockholms eller Gotlands Läkarförening. 

 

Med den tolkning av GDPR som Läkarförbundet gör kan en lokalförening inte se om en förbundsmedlem är medlemmar i en annan lokalförening än den egna. Den enskilde medlemmens integritet ska självklart värnas. Nuvarande bedömning medför dock problem för både våra medlemmar och oss. Om behov av stöd behövs från lokalförening, t ex Stockholm, där medlemmen arbetar och medlemmen inte är medlem lokalt, utan i t ex Västra Götaland, går medlemskap inte att utrönas för Stockholms lokalförening. Omvänt kan inte föreningen komma i kontakt med den enskilde medlemmen, såvida inte föreningens aktiva personer söker efter adresser på nätet med den osäkerhet detta innebär. Föreningen kan inte ens skicka ut information till medlemmar inom föreningens område. Medlemsnyttan försämras påtagligt med denna tolkning av GDPR.

<ul> </ul>

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Stockholms Läkarförening yrkar att lokalföreningsmedlemskapet ändras automatiskt efter folkbokföringsadressen (skall kunna korrigeras manuellt). att de lokala organisationerna inom ramen för GDPR ska kunna ha tillgång till och kunna göra ändringar i medlemsregistret.

with support of:

Stockholms läkarförening