This proposal was submitted at
#6JTpL

Läkares ställning och villkor

Underläkare – framtidens låginkomsttagare?

Det första underläkarvikariatet är ett viktigt steg in på arbetsmarknaden för många läkarstudenter. Det är ett bra sätt att samla erfarenhet inför ens framtida karriär och inte minst inför AT/BT. Underläkarvikariat anses i nästan alla regioner meriterande vid ansökan till AT/BT. Då det idag finns ett begränsat antal tjänster för underläkare före examen, och då dessa tjänster sällan annonseras offentligt, tvingas läkarstudenter tacka ja till vikariat med låga löner i rädsla att bli utan underläkarvikariat, och därmed en merit inför framtida AT- eller BT-ansökan. Enligt Läkarförbundets löneenkät var medellönen år 2022 för en underläkare före examen ca 28 300 kr. Samtidigt är det stor variation mellan regionerna där medellönen varierar mellan 25 500 – 31 500 kr. Lägsta lön var 21 500 kr. 

 

Man har tidigare i förbundet argumenterat för att minimilöner inte är en bra lösning på problemet då dessa blivit ett tak snarare än lägstalön. I realitet har underläkare ingen möjlighet att förhandla sin lön, utan erbjuds den lön HR har fastställt. Man har inte heller sett något positivt resultat på lönen av att ta bort minimilöner, utan lönerna har snarare rasat. Det är därför av största vikt att vi i förbundet jobbar för att återinföra lägstalöner för underläkare innan examen för att på det sättet kunna öka underläkares dåliga reallöneutveckling. 

 

Att öka lönerna för underläkare före examen är särskilt viktigt nu eftersom om några år kommer läkarstudenter som studerar i Sverige få sin läkarlegitimation direkt efter examen vilket innebär att en låg lön för underläkare före examen riskerar att sänka lönen för legitimerade läkare vilket riskerar att sänka lönen för bland annat ST-läkare och specialistläkare. 

 

Arbetsuppgifterna för en underläkare innan examen varierar i dag, men många vittnar om att de får ta mer ansvar på kliniken än de AT-läkare som faktiskt är under utbildning. Trots det har AT-läkaren ändå slutfört sin läkarutbildning och har förmodligen därutöver vikarierat i ett antal månader. Vi anser att lägstalönen för en underläkare före examen således bör ligga något lägre än AT-lönen i den berörda regionen.

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Läkarförbundet ger i uppdrag till lokalföreningarna att upprätta lokala Med Stud-avtal med arbetsgivaren som innefattar lägstalön för vikarierande underläkare före examen.

  • Att lägstalönen för underläkare före examen i de lokala avtalen ska vara minst 90 % av AT-läkarlönen i den berörda regionen.

with support of:

Sveriges läkarförbund Student