This proposal was submitted at
#lM8lT

Läkares ställning och villkor

Tydligare arbetsbeskrivningar för läkare

Många läkare som är tidigt i karriären, finner att de förväntas utföra sjuksköterskeuppgifter eller andra åtaganden långt under deras kompetensnivå. Detta kommer ofta som en mycket tråkig överraskning och inverkar negativt på deras arbetsmiljö och kompetensutveckling. Många känner sig ensamma och maktlösa i denna situation och upplever stödet från Läkarförbundet som bristfälligt. En tydlig, lokalt förankrad, arbetsbeskrivning är nödvändig för att underläkaren ska veta vilka arbetsuppgifter denne åtagit sig att utföra.

 

<ul> </ul>

 

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Stockholms Läkarförening yrkar att Läkarförbundet verkar för att en arbetsbeskrivning bifogas anställningsavtalen.

with support of:

Stockholms läkarförening