This proposal was submitted at
#CySsV

Läkares ställning och villkor

Underläkare ska inte ersätta sjuksköterskor

De senaste åren har underläkartjänster som omfattar omvårdnadsuppgifter blivit allt vanligare i Sverige. Fenomenet har uppkommit runt om i landet och när de första tjänsterna utannonserades 2018 var det en desperat lösning på sjuksköterskebristen.

Idag har detta blivit en vanlig tjänst där underläkare med förordnande ersätter sjuksköterskor. Arbetsgivaren löser därmed sin bemanningssituation på ett enkelt sätt på bekostnad av alla våra kollegors lön och kompetensutveckling. Lönen som underläkare med omvårdnadsuppgifter är betydligt lägre än för vikarierande underläkare och de får inte heller chansen att i samma omfattning utföra klassiska underläkaruppgifter och befästa och träna sin kliniska kompetens som framtida specialistläkare. Det är självklart av vikt att blivande läkare tidigare under sin karriär får erfarenhet av omvårdnadsuppgifter, t.ex. som läkarassistent eller vårdbiträde. Men när man har kommit så långt i sin träning att man kan jobba på ett förordnande som underläkare ska man få utvecklas i sin läkarroll och som också omfattas av det krav på handledning av legitimerad kollega som nu finns.

Trots ihärdiga debattinlägg, upprop från SLF student, lokalt påverkansarbete och dessutom högljudd kritik från vårdförbundets ser vi hur denna företeelse fortsätter att spridas över landet.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att förbundsstyrelsen fram till nästa fullmäktige tar fram en strategi för att motverka tjänster där läkare ersätter sjukskötersketjänster

with support of:

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), Sveriges läkarförbund Student