This proposal was submitted at
#ZDAuW

Forskning och utbildning

Dagens läkarstudent – framtidens ledare

När man väljer att utbilda sig till läkare förutsätter man att utbildningen innehåller alla moment som krävs för att kunna bli en så bra läkare som möjligt. Oavsett om man har en chefsbefattning eller inte så är ledarskap en viktig del av läkarrollen. Redan i sin första läkartjänst, såväl före som efter examen, förväntas man axla ansvaret som ledare i många sammanhang, i patientrelationen och i det interprofessionella samarbetet. Detta är en roll som inte kommer naturligt för alla och som i vissa fall kan kännas olustig tidigt i karriären. 

 

Examensordningen för läkarexamen dikterar att studenter ska ”visa förmåga till ledarskap”. Utan en tydlig strimma i utbildningen som fokuserar på ledarskap är detta ett krav som är svårt för en student att uppfylla. Vi anser att det är direkt oansvarigt att vi inte utbildas i ledarskap och därigenom ges möjlighet att mogna i vår roll som ledare. Det är först under efterföljande utbildningstjänster som läkare ges utbildning i ledarskap trots att detta är något som förväntas av oss mycket tidigare än så. 

 

Sveriges läkarförbund har länge haft som ståndpunkt att läkare bör vara chefer inom hälso- och sjukvården därmed är det i högsta grad viktigt att invänja sig i rollen som ledare tidigt i karriären. Så ett frö hos den unga läkarstudenten så att det känns mer naturligt i framtiden att söka sig till dessa positioner.  

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Läkarförbundet ska verka för att ledarskapsutbildning ska ingå som en sammanhängande strimma genom hela läkarutbildningen.

with support of:

Sveriges läkarförbund Student