This proposal was submitted at
#BoVra

Läkares ställning och villkor

No one left behind

Framgångsrikt fackligt arbete bygger på kunskap och erfarenhet. Vid konflikter på det lokala planet, såväl mellan arbetsgivare och arbetstagare, som inom den lokala föreningen kan förbundet i större utsträckning behöva ”kliva in” och stötta med adekvat juridisk kompetens.

Det finns allt fler exempel på att fackliga företrädare felaktigt hindras i sitt fackliga uppdrag och till och med utsätts för negativ särbehandling.

Om inte skyddet för lokala fackliga företrädare stärks riskerar förtroendet för Läkarförbundet och den svenska modellen att urholkas.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Läkarförbundets jurister centralt ska engageras när förtroendeuppdraget skapar konflikt med arbetsgivaren och stödet från lokalföreningen upplevs otillräckligt

  • att Läkarförbundet ska agera kraftfullt vid överträdelse mot förtroendemannalagen

  • att Läkarförbundet ska ta fram en handlingsplan att använda vid konflikter involverande fackligt förtroendevalda

with support of:

Sjukhusläkarna