This proposal was submitted at
#Ycpwh

Läkares ställning och villkor

Motion gällande lönestatistik för läkarassistenttjänster

 

Under grundutbildningen till läkare, alternativt i väntan på att få en utbildning från ett land utanför EU/ESS godkänd, finns möjligheter för dessa individer att arbeta som läkarassistent. I dagsläget finns ingen nationell statistik över lönenivåer. Detta gör det svårare för lokalföreningar att stödja dessa individer till att förhandla en god och skälig lön, då det lokalt inte rör sig om många individer, men nationellt borde finnas ett tillräckligt underlag för att få fram någon sorts statistik. Det förekommer även att Migrationsverket hör av sig och vill veta om en viss lön är en skälig lön för arbetet som genomförs, i vilket det för den enskilda lokalföreningen hade varit tryggt att ha nationell statistik att luta sig mot.

 

Hallands, Östergötlands, Kronobergs läns, Jönköpings läns, Gotlands läkarföreningar yrkar:

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Sveriges läkarförbund verkar för att SKR tar fram användbara AID-koder för läkarassistentanställningar.

  • att Sveriges läkarförbund tar fram lönestatistik för läkarassistenttjänster och gör denna statistik direkt tillgänglig för såväl medlemmar som lokalföreningar.

  • att Sveriges läkarförbund kartlägger vad som ingår i begreppet läkarassistenttjänst.

with support of:

Hallands läkarförening, Östergötlands läkarförening, Kronobergs läkarförening, Jönköpings läns läkarförening, Gotlands Läkarförening