This proposal was submitted at
#KBHQr

Övrigt

Sökfunktion av tidigare hanterade motioner

Att skicka in motioner till Läkarförbundets fullmäktige är ett verktyg som engagerade fackligt förtroendevalda använder för att bidra med förslag på hur förbundet ska arbeta. Skaran fackligt förtroendevaldas sammansättning varierar över tid, men många frågor tycks vara återkommande. För att minska onödigt arbete både för den facklige och FS vore det av värde att kunna söka om tidigare motioner behandlat den fråga man avser att motionera om och i så fall utfallet av denna.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Sveriges läkarförbund arbetar för att ta fram ett IT stöd där, man enkelt kan söka efter tidigare hanterade motioner och utfallet av dessa.

with support of:

Västra Götalands läkarförening