This proposal was submitted at
#pj1Wr

Läkares ställning och villkor

Uppdatera kunskapssammanställningar om läkare som chefer

Sveriges läkarförbund arbetar för att läkare i större utsträckning än idag ska ta på sig uppdrag som chefer och ledare. Många gånger handlar det om att motivera arbetsgivarna om värdet av den medicinska kompetensen i dessa positioner.

För att bistå i detta arbete har Läkarförbundet tidigare sammanställt och distribuerat publikationer om läkare som chefer (Savage M et al, 2017. Physicians' role in the management and leadership of health care - A scoping review (https://slf.se/app/uploads/2022/12/physicians-role-in-the-management-and-leadership-of-health-care-a-scoping-review.pdf)). 2019 kom en analys om läkarchefer i primärvården (Brommels et al.) och 2020 en avhandling (Savage M. Transforming Medical Competency into Medical Management Capability: Developing Physician Leaders by Finding Management in Medicine).

Dessa sammanfattningar av kunskapsläget har nu några år på nacken och för att fortsatt kunna arbeta med frågorna på olika nivåer skulle det underlätta om dessa uppdaterades med nytillkommen kunskap.

 

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Sveriges läkarförbund uppdaterar kunskapssammanställningar om läkare som chefer inom hälso- och sjukvården.

with support of:

Västra Götalands läkarförening