This proposal was submitted at
#A3eGD

Övrigt

Motion gällande tillgång till medlemsregistret för Sveriges läkarförbund.

Sedan en tid tillbaka har det skett förändringar i medlemsregistret där det nu har blivit betydligt svårare att få ut information om huruvida en individ är medlem i Sveriges läkarförbund, men inte har bytt till rätt lokalförening/yrkesförening. Detta är en onödigt försvårande faktor i arbetet vi lokalföreningar/yrkesföreningar gör i individärenden. Detta medför även merarbete för läkarförbundets kanslipersonal som arbetar i medlemsregistret.

 

Hallands, Blekinge, Östergötlands, Kronobergs läns, Gotlands, Kalmar läns, Jönköpings läns läkarföreningar yrkar:

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att man tar fram ett enklare sätt för lokalföreningarna/yrkesföreningarna att ta reda på om en individ är medlem i läkarförbundet, oavsett lokalförening/yrkesförening.

  • Att Sveriges läkarförbund i en extra informationskampanj/informationsutskick uppmuntrar sina medlemmar att registrera sig hos rätt lokalförening/yrkesförening.

with support of:

Hallands läkarförening, Blekinge läkarförening, Kronobergs läkarförening, Gotlands Läkarförening, Östergötlands läkarförening, Kalmar läns läkarförening, Jönköpings läns läkarförening