This proposal was submitted at
#AiUvI

Övrigt

Företagare representerade i förbundsstyrelsen

Sveriges läkarförbund anger sig vara ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Förbundet består av flera yrkesföreningar som saknar representation i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen består av 15 representanter. Inom läkarkåren uppskattas att det finns det mellan 10–15000 läkare som arbetar hel eller deltid inom privat regi. Uppdragen kan utföras genom olika typer av verksamhet tex konsult via eget bolag, inom vårdvalsverksamhet eller inom Lagen för läkarvårdsersättning. Frågor som egenföretagare möter skiljer sig jämfört med de frågor som berör anställda inom offentlig verksamhet.

Sedan 2 år saknar förbundsstyrelsen representant med företagarbakgrund. Tidigare har förbundsstyrelsen haft representant med privatläkarbakgrund så att förbundet uppfyller sitt löfte att vara ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären.

Svenska Privatläkare Föreningen (SPLF) yrkar därför:

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Läkarförbundet ska ha en representant med företagarbakgrund i förbundsstyrelsen

with support of:

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)