This proposal was submitted at
#0Skrh

Läkares ställning och villkor

Juriststöd till läkare som driver eget

Tillgång till jurisstöd är för medlemmar i Läkarförbundet ett tungt vägande skäl att vara medlem överhuvudtaget. Vi har sedan flera år haft tillgång till jurist som anställdes med tonvikt på att ha erfarenhet från processer i förvaltningsdomstolen.

Många medlemmar i Läkarförbundet arbetar hel eller deltid som privat/konsult läkare. Det uppkommer årligen flera fall där regionerna tar sig rätten att tolka skyldigheter och rättigheter efter eget huvud. Vi har under åren haft god hjälp av juristen från AJ. Hen har drivit flera fall i förvaltningsrätten med framgång. Statsmakterna vill ta bort möjligheten till läkarvårdsersättning (LOL). Om detta blir en realitet så kommer en karriärväg inom läkaryrket att gå förlorad. Ännu värre blir det för våra patienter som får ett minskat vårdutbud.

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF) representerar läkare som driver eget och är en av de minsta yrkesföreningarna idag, men tror att vi i framtiden kommer att bli en allt tyngre del av LF. Många yngre kollegor ser det som naturligt att arbeta privat och kan inte tänka sig arbeta ett helt yrkesliv i en region. Många äldre kollegor vill avrunda sin yrkeskarriär med att arbeta privat. Kollegor från andra länder ser det mer naturligt att vara privatläkare. Så för att behålla samt öka Läkarförbundets medlemstal är det av största vikt att ha juridisk kompetens som kan tillvarata och bevaka företagande läkares intressen.

Fullmäktige föreslås besluta

  • att Läkarförbundet ger förbundsdirektören i uppdrag att förstärka AJ med erforderlig juridisk kompetens avseende vad som gäller för Lagen om Läkarvårdsersättning (LOL), vårdval samt företagarfrågor.

  • att Läkarförbundet ger förbundsdirektören i uppdrag att se till att en eller flera specifika jurister på AJ fördjupar sig i företagarfrågor och processhantering i förvaltningsrätten

with support of:

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)