This proposal was submitted at
#VCxnj

Läkares ställning och villkor

Motion gällande fackligt stöd till blivande läkare

Under läkarutbildningen, såväl som under väntan på godkännande av svensk legitimation vid utbildning från tredje land, får många möjlighet till anställning under benämningen läkarassistent. Detta gäller i många fall under en period då man inte kan anställas som läkare, då en godkänd legitimation krävs. Lönesättningen är spretig och ojämlik över landet. Ingen statistik finns att tillgå och lokalföreningarna har svårt att på ett bra sätt svara på frågor kring detta från medlemmarna.

 

Jönköpings läns, Hallands, Gotlands, Östergötlands och Kalmar läns läkarföreningar yrkar

 

Fullmäktige föreslås besluta

  • Att Sveriges läkarförbund undersöker möjligheten att fackligt företräda medlemmar i SLF student under läkarutbildningen samt läkare med examen från annat land i väntan på svensk läkarlegitimation, och som har arbetsuppgifter som innefattar läkararbete eller som är anställda på underläkarförordnande.

with support of:

Hallands läkarförening, Jönköpings läns läkarförening, Gotlands Läkarförening, Östergötlands läkarförening, Kalmar läns läkarförening