Motioner till fullmäktige 2024

Submission start
( )
Submission end
( )
Läkarförbundets medlemmar och delföreningar har rätt att skicka in motioner till fullmäktige senast den 6 september kl. 23.59. Logga in till Mina motioner Logga in med BankID, skapa en personlig profil och lämna in din motion. Dina ifyllda kontaktuppgifter hamnar direkt i motionsformuläret. Du kan spara utkast till motion/motioner innan du lämnar in. De motioner som har lämnats in kan du läsa under “Alla motioner”. Hur skriver jag en motion? En bra motion kännetecknas av att tydligt beskriva två saker: ett problem och en lösning på problemet. Beskriv därför kort varför du ser ett behov av en förändring (en bakgrund) och hur du vill att denna ändring ska genomföras (ett förslag till ändring). Motionen avslutas med en eller flera att-satser, det vill säga ett eller flera konkreta förslag till beslut till FUM, så att det klart och tydligt framgår vilken förändring som föreslås. Tips när du ska skriva en motion:
  • Förklara i din motionstext hur situationen ser ut i dag, för att andra medlemmar ska förstå bakgrunden till ditt förslag. Motivera tydligt varför och på vilket sätt du vill att en förändring behövs och vad det skulle innebära för medlemmarna.
  • Tänk igenom din att-sats. Själva att-satsen är det FUM fattar beslut om. Var därför tydlig med vad det är du faktiskt vill ska hända, genomföras eller förändras. Ibland kan det behövas flera att-satser.
  • Håll dig kort och koncis.
  • Formulera en rubrik som speglar motionens innehåll och syfte.
  • Det är bra att innan man skriver en motion kolla om det redan finns motioner lagda rörande ämnet, se under Alla motioner i systemet. Flera snarlika motioner på samma ämne riskerar att konkurrera om uppmärksamhet.
Motionssvar Läkarförbundets styrelse lämnar ett svar på varje motion, som tillställs FUM tillsammans med motionen. Svaret avslutas med en eller flera konkreta förslag till beslut, om hur styrelsen föreslår att FUM ska besluta om motionen. Det finns tre olika alternativa förslag till beslut för att besvara en motion:
  • Bifall betyder att Läkarförbundet ska verka i enlighet med motionens att-sats.
  • Besvarad betyder att Läkarförbundet redan idag verkar i enlighet med motionens att-sats eller att förbundet avser att fortsätta verka i motionens anda.
  • Avslag betyder att Läkarförbundet inte ska verka i enlighet med motionens att-sats.
Alla motioner inklusive svar finns med i fullmäktigehandlingarna. Om du har frågor Hör av dig till fum2024@slf.se Om styrelsen har frågor kring en motion Om styrelsen har frågor kring en inlämnad motion, kommer kontaktpersonen för motionen att bli kontaktad.